onafhankelijk advies
op het gebied van Artificial Intelligence, IT-architectuur en privacyrecht

Artificial Intelligence

Wij kunnen voor u AI-modellen voor beeld-, spraak- of taalanalyse trainen of opleidingen op dit gebied verzorgen. Ook kunnen wij de rol van tech lead vervullen in grote, complexe AI-projecten. Wij hanteren hierbij een pragmatische projectaanpak.

IT-architectuur

Een goed AI- of Data Science-model is niets zonder inbedding in de organisatie en integratie met andere IT-systemen. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een IT-architectuur of het doorontwikkelen van een eerste Proof-of-Concept naar een bruikbare applicatie.

privacyrecht

De analyse van data gaat vaak gepaard met juridische vraagstukken. Staat de AVG gebruik van de data toe? Zo ja, wat moet er in de Data Protection Impact Assessment (DPIA) staan? En betekent de nieuwe Europese Artificial Intelligence Act voor u?

Referenties

Forecasting as a Service

Voor WSP Systems, een leverancier van apparatuur, besturingen en automatiseringsoplossingen voor industriële wasserijen, hebben we een forecasting engine getraind. WSP kan hierbij historische data periodiek aanleveren waarna zij per product en sector ziet hoeveel stuks wasgoed zij kan verwachten in een bepaalde week.

Data-analyseplatform

Binnen de grote, wereldwijd opererende multinational Boskalis hebben wij de basis gelegd voor een volledig cloud-based data lake met bijbehorend analyseplatform. Tevens hebben we dit data-lake via een web front-end ontsloten aan de gehele organisatie.

Data-analyse vliegtuigen

We hebben een big data-project uitgevoerd op het gebied van de operatie, logistiek en het onderhoud van vliegtuigen (i.s.m. onze business partner Anchormen). Hiervoor hebben we data geanalyseerd uit het operationeel informatiesysteem, uit SAP en uit diverse legacysystemen.

Sensordata waterleiding

Samen met onze business partner Anchormen hebben we de Vitens Innovation Challenge gewonnen. We kregen hier de vraag correlaties te ontdekken in enkele Gigabytes aan sensordata van het leidingennetwerk. Dit betrof o.a. druksensoren, flowsensoren en sensoren voor troebelheid van het water. Uit deze challenge volgde een opdracht vanuit Vitens om de bevindingen nader te duiden.